Tiếp tục thực hiện có hiệu quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân (03/10/2019 15:30)

Sáng ngày 3/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đại diện Quân khu II, cơ quan, đơn vị của Bộ Tổng tham mưu; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.


Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, có hiệu quả các văn bản của Trung ương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường chỉ đạo và tổ chức xây dựng tiềm lực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo hướng toàn diện, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm sát với điều kiện thực tế của từng địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện bảo đảm sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng dự bị động viên được xây dựng theo đúng Pháp lệnh, chất lượng các đơn vị dự bị động viên từng bước được nâng lên theo hướng gần, gọn địa bàn “quân đâu cán đó”. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, lấy xây dựng chất lượng chính trị làm cơ sở. Lực lượng công an chính quy được xây dựng củng cố đủ về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm tham gia của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự vững chắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những chủ trương, cơ chế, chính sách xây dựng thế trận khu vực phòng thủ gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

 Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác