Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Bình Xuyên (11/12/2018 08:53)

Tại UBND xã Tân Phong, tổ đại biểu HĐND huyện Bình Xuyên đã tiếp xúc với cử tri thị trấn Thanh Lãng và xã Tân Phong trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa 18.

Đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và giải pháp trọng tâm năm 2019; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII, Đồng thời, thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.  

Cử tri thị trấn Thanh Lãng và xã Tân Phong đồng tình, nhất trí cao với dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. Đồng thời, đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện năm 2018. Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề như: Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất còn chậm; tuyến đường giao thông liên xã từ Tân Phong đi thị trấn Thanh Lãng đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị có phương án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo đi lại cho các em học sinh và người tham gia giao thông; một số hệ thống kênh mương cần được khơi thông, nâng cấp tránh ngập úng trong mùa mưa; việc hỗ trợ ngân sách đối với hợp tác xã môi trường còn gặp khó khăn.

Đại biểu HĐND huyện Bình Xuyên đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị và đề nghị lãnh đạo 02 đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban của huyện tổng hợp đầy đủ các ý kiến cử tri quan tâm báo cáo Thường trực HĐND huyện trong kỳ họp tới./.

Nguyên Vũ/Trung tâm VHTT-TT huyện Bình XuyênXem phản hồi

 
Tin khác