Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (08/06/2019 16:14)

Chiều ngày 8/6, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng tiểu ban điều lệ Đảng Đại hội XIII làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay. Dự buổi làm việc có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía tỉnh ta có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Báo cáo Tỉnh ủy nêu rõ: thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn 4 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh có một số cách làm sáng tạo như: mở rộng đối tượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình đến tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ từ tỉnh xuống cơ sở; đặc biệt quy rõ trách nhiệm cá nhân đối với những khuyết điểm của tập thể và yêu cầu có kế hoạch khắc phục; đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực được dự luận cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm với phương châm không ngại va chạm, không có vùng cấm.

Vĩnh Phúc là một trong những địa phương sớm ban hành đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Tỉnh có nhiều giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo bí thư cấp ủy các cấp hàng năm phải có chương trình hành động cụ thể để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, cấp bách ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kiến nghị Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; không nên đưa chỉ tiêu số lượng kết nạp đảng viên thành chỉ tiêu bắt buộc; không đưa ra các tiêu chuẩn, điều kiện riêng đối với cán bộ, lãnh đạo của ngành vì khó khăn cho cấp ủy trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ. Trung ương sớm ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Trung ương nghiên cứu có giải pháp điều chỉnh quy định thống nhất về thời gian, nhiệm kỳ trong Đảng và HĐND, UBND để thuận lợi cho việc sắp xếp nhân sự sau Đại hội; nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù cho tỉnh có đóng góp ngân sách về trung ương được linh hoạt quyết định chủ trương đầu tư phát triển kinh tế; quan tâm đến công tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nguồn được đào tạo, phát triển, đóng góp nguồn cán bộ cho Trung ương.

Các thành viên đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng cũng đã gợi mở, thảo luận một số nội dung về việc thực hiện Điều lệ Đảng như: Công tác đánh giá cán bộ, phát triển đảng viên; tự phê bình và phê bình trong Đảng; hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố an ninh quốc phòng từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh đối với công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục rà soát đánh giá, tổ chức tổng kết thi hành điều lệ Đảng sát với thực tế, nhấn mạnh đến vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục phân tích rõ vai trò của tổ chức Đảng, cấp ủy về những hạn chế yếu kém, những vấn đề đặt ra nhưng chưa được giải quyết, những vấn đề còn gây bức xúc trong nhân dân; đánh giá sâu việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực sức lãnh đạo của tổ chức Đảng và Đảng viên, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, củng cố lòng tin của dân đối với Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt, đóng góp ý kiến vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương để chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

*Trước đó, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng tiểu ban điều lệ Đảng Đại hội XIII làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tình hình kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng tại Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Tường và Đảng ủy xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Tại buổi khảo sát, lãnh đạo huyện ủy Vĩnh Tường và Đảng ủy xã Ngũ Kiên đã báo cáo khái quát về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; việc thi hành điều lệ Đảng của Đảng bộ huyện và Đảng bộ xã Ngũ Kiên từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay và đề xuất với Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII một số nội dung: trong nhiệm kỳ tới cơ cấu trưởng các ban chuyên trách của HĐND tỉnh, HĐND huyện nằm trong cấp ủy cùng cấp; đề nghị trung ương nghiên cứu không thành lập Đảng bộ bộ phận; có hướng dẫn cụ thể về hình thức sinh hoạt tổ Đảng, quy trình xây dựng nghị quyết của chi bộ có trên 30 Đảng viên; sửa đổi điều lệ Đảng quy định nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở 5 năm 1 lần; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa; bổ sung trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho Đảng viên.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường và xã Ngũ Kiên đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Tường và Đảng ủy xã Ngũ Kiên cần tiếp tục bổ sung vào các báo cáo về phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác tổ chức, đánh giá cán bộ; định hướng trong nhiệm kỳ tới; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong tình hình mới; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu theo các nghị quyết TƯ 4 khóa XI, XII. Tiểu ban điều lệ Đảng Đại hội XIII sẽ tổng hợp các đề nghị, cũng như những mô hình hay, cách làm mới của của Ban Thường vụ huyện Vĩnh Tường và Đảng ủy xã Ngũ Kiên để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ huyện Vĩnh Tường và xã Ngũ Kiên tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã đã đề ra trong nhiệm kỳ đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác