Toàn tỉnh giải quyết việc cho gần 3 nghìn lao động (08/04/2020 16:18)

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp trong 3 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho gần 3.000 lao động, đưa 130 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tuy nhiên, khảo sát tại một số doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực điện tử và may mặc cho thấy, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong quá trình tuyển dụng lao động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến lao động có tâm lý ngại tiếp xúc, làm việc với chủ người nước ngoài, đặc biệt là người đến từ các quốc gia, vùng, lãnh thổ có tình hình dịch bệnh phức tạp.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động, thời gian tới, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm trong năm 2020; đảm bảo cân đối cung, cầu lao động; đề xuất các biện pháp giải quyết, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời.

Bên cạnh đó, cung cấp kịp thời các thông tin về cung, cầu lao động để các doanh nghiệp nắm bắt tình hình, tuyển chọn lao động phù hợp, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh; tận dụng lao động dôi dư trong các khu vực dịch vụ, du lịch, góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác