Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (26/05/2020 18:55)

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phối hợp với cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện, thành ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, UBKT các cấp Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và việc làm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền. UBKT các cấp đổi mới phương pháp làm việc, coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, chính xác, khách quan. Qua kiểm tra đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 145 tổ chức đảng, hơn 1.600 đảng viên; tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Qua kiểm tra, giám sát không phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh./.

Bộ CHQS tỉnh

 Xem phản hồi

 
Tin khác