Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ (11/02/2020 18:26)

Chiều ngày 11/2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Thực hiện Quy chế số 03 ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và Thanh tra tỉnh", trong năm 2019 các cơ quan đã quán triệt, học tập nội dung đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; chủ động nắm tình hình về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, về đoàn kết nội bộ trong cấp ủy, chính quyền cơ quan, địa phương, đơn vị. Việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính trị nội bộ được các cơ quan thực hiện bằng nhiều hình thức, đảm bảo bí mật, phục vụ tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Trong năm 2020, các cơ quan tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác