Triển khai công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 (13/01/2020 18:35)

Chiều 13/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Nguyễn Văn Quyết, Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.


Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Năm 2019, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động trong việc xác định nội dung trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp đổi mới việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác phối hợp, không để trùng lặp về nội dung, đối tượng kiểm tra giữa các cơ quan có liên quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra, giám sát; phương pháp, đối tượng, nội dung giám sát được mở rộng. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, nhất là việc nắm bắt các biểu hiện suy thoái theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 (khóa XII); quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Sau kiểm tra đã xem xét, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và kịp thời thay thế, cho thôi giữ chức vụ và bố trí công tác khác đối với những cán bộ vi phạm kỷ luật. Chỉ đạo gợi ý kiểm điểm đối với tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục những khuyết điển, vi phạm sau kiểm điểm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nắm chắc tình hình đơn thư tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật, các vụ việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tình hình đoàn kết nội bộ để phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đảng, các cơ quan có liên quan, nhất là đối với các cơ quan trong khối nội chính trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Chủ động rà soát, nắm chắc đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp cơ sở, nhất là đối với đội ngũ nhân sự cán bộ chủ chốt của UBKT không tái cử ở nhiệm kỳ mới để chuẩn bị nhân sự thay thế đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác