Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 (14/01/2020 09:17)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vừa tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 24.400 lao động, trong đó đưa 2000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, đạt được kết quả cao, toàn tỉnh giảm được 1.835 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,46%, giảm 0,65% so với năm 2018. Các chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Năm 2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung tổ chức triển khai Bộ Luật Lao động năm 2019; thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động về cải cách chính sách tiền lương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tham mưu với UBND tỉnh triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu lao động thực tế của xã hội; tập trung triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công. Phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 22.000 lao động, đưa 2000 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn dưới 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 2 %.

Tại hội nghị, nhiều cá nhân đã được nhận Kỷ niệm chương của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vì có thành tích xuất sắc trong công tác. 

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác