Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 (13/12/2019 16:13)

Sáng ngày 13/12, tại Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc, Cụm thi đua số 3 gồm Sở Thông tin và Truyền thông 9 tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình và Vĩnh Phúc tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Với việc đẩy mạnh và gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của địa phương, năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị trong Cụm đã chủ động tham mưu UBND các tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, quy chế liên quan đến công tác quản lý, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, các ứng dụng dùng chung, chuyên ngành. Cùng với đó tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện, báo chí, xuất bản.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông; tham mưu Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đưa những nội dung về thông tin và truyền thông vào Văn kiện Đại hội.

Các đơn vị trong Cụm đã thống nhất đề nghị năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh; Bằng khen cho Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Đồng thời suy tôn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh làm Cụm trưởng cụm thi đua, khen thưởng năm 2020./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác