Triển khai công tác tự vệ và giáo dục Quốc phòng (27/02/2020 16:10)

Sáng 27/2, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, triển khai toàn diện và thống nhất công tác tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020.

Năm 2019, công tác tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả. Hiện nay, toàn tỉnh có 69 đơn vị tự vệ, với biên chế hơn 1.000 đồng chí. Trong đó, quy mô tổ chức biên chế cấp Trung đội có 58 đơn vị; biên chế tiểu đội có 7 đơn vị và biên chế cấp tiểu đội là 4 đơn vị. Công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ được thực hiện theo đúng quy định; trong năm 2019, đã mở 4 lớp tập huấn cho 320 cán bộ tự vệ cơ quan; thông qua công tác tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Để thực hiện hiệu quả công tác tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong năm 2020, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về công tác GDQPAN. Tăng cường nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, vai trò tham mưu của cơ quan chức năng, nhằm bảo đảm thống nhất và toàn diện trong thực hiện công tác tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện lực lượng tự vệ, xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh về tổ chức và biên chế./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác