Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông (17/08/2019 17:39)

Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2019.

Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông năm 2019 phấn đấu đạt 18.000 ha, trong đó diện tích ngô 9.000ha, rau hơn 5.000ha. Tổng giá trị sản xuất vụ Đông năm 2019 phấn đấu đạt trên 1.200 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu trên, ngành Nông nghiệp và PTNT xác định tập trung mọi nguồn lực để mở rộng tối đa diện tích gieo trồng, hạn chế tình trạng để đất trống; tăng cường sử dụng giống có phẩm cấp, chất lượng tốt gắn liền với đầu tư thâm canh; đảm bảo đúng khung lịch thời vụ để tăng năng suất, chất lượng và sản lượng cây trồng; tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung, định hướng phát triển, cơ chế hỗ trợ của tỉnh theo đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn; chú trọng phát triển toàn diện nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông sản. Bên cạnh đó ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; trong đó tập trung mở rộng hệ thống canh tác lúa cải tiến; quản lý cây trồng tổng hợp; thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác