Triển khai thí điểm Đề án 708 tại Vĩnh Phúc (04/06/2020 17:40)

Sáng 4/6, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để bàn các phương án triển khai thí điểm Đề án 708 của Chính phủ về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.


Đề án 708 của Chính phủ nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển Chính phủ điện tử; cấp số và thẻ an sinh xã hội thí điểm cho cá nhân có dữ liệu trên cơ sở dữ liệu an sinh xã hội. Theo đó, lộ trình triển khai thí điểm trên địa bàn Vĩnh Phúc sẽ được chia theo từng giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2020-2021 sẽ triển khai áp dụng tại thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên; giai đoạn 2 từ năm 2022-2023 sẽ áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các chính sách an sinh xã hội là việc làm cần thiết, góp phần xây dựng chính quyền điện tử. Để triển khai hiệu quả Đề án 708, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn mong muốn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hỗ trợ Vĩnh Phúc trong việc tập huấn, hướng dẫn các bước triển khai; có chính sách ưu đãi không yêu cầu người thụ hưởng phải đóng góp kinh phí; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm có hướng dẫn cụ thể trong việc cấp số, thẻ cho các cá nhân  tránh chồng chéo đối với các lĩnh vực khác; quản lý, sử dụng thẻ để thuận lợi cho người sử dụng, nhất là các đối tượng yếu thế hạn chế về việc sử dụng công nghệ thông tin. Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hiệu quả./.  

Thu Hoài Xem phản hồi

 
Tin khác