Trợ giá giống lúa cho người dân miền núi (12/12/2019 08:42)

Trung tâm giống cây trồng, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vừa triển khai chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa phục vụ các xã miền núi vụ Đông Xuân năm 2019-2020.

Để chuẩn bị lúa giống phục vụ cho bà con nông dân, trên cơ sở dự toán phê duyệt, Trung tâm giống cây trồng đã xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất với diện tích trên 78 ha tại 02 cơ sở sản xuất giống cây trồng Mai Nham và trại giống Vũ Di. Theo kế hoạch vụ Đông-Xuân 2019-2020, trung tâm sẽ triển khai hỗ trợ, trợ giá, trợ cước gần 400 tấn lúa giống chất lượng, đảm bảo kế hoạch gieo trồng cho bà con nông dân ở 39 xã miền núi trên địa bàn tỉnh. Các giống lúa được lựa chọn để tỉnh trợ cước, trợ giá chủ yếu là: Thiên ưu 8, BC15, TBR225... đây là các giống lúa có năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện canh tác, khí hậu, thổ nhưỡng của các xã miền núi cũng như thị yếu của người tiêu dùng. Việc hỗ trợ cước, trợ giá là một trong những chủ trương của tỉnh nhằm mở rộng diện tích, đưa giống lúa chất lượng vào sản xuất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân các vùng khó khăn sản xuất nông nghiệp./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác