Truyền thống vẻ vang 70 năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (01/08/2020 16:20)

Nhân ngày Quốc tế đỏ, 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền Đảng Cộng sản Việt Nam phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8”. Văn kiện này đánh dấu sự ra đời của lực lượng làm công tác Tuyên giáo của Đảng và ngày 01/8 trở thành ngày truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo cả nước. Chặng đường vẻ vang 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng và 70 năm kể từ khi thành lập tỉnh đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã không ngừng phát triển, thể hiện vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần vào cuộc đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển tỉnh.

Ngày 12/2/1950, tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Vĩnh Yên và tỉnh Phúc Yên. Ngay sau đó, ngày 19/2/1950, Ban Tuyên truyền và Ban Huấn học tỉnh Vĩnh Yên và tỉnh Phúc Yên được sáp nhập thành Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đây là một sự kiện quan trọng, dấu mốc lịch sử trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Ra đời và trưởng thành trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của cả nước bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt và sau đó là hơn 20 năm trường kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ủng hộ đường lối kháng chiến của Đảng và những chủ trương kháng chiến của tỉnh; khơi dậy truyền thống đánh giặc giữ nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của cha ông, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau 29 năm hợp nhất với tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú, ngày 01/01/1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Cùng với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động. Trước yêu cầu của tình hình mới, nhiều nhiệm vụ mới đặt ra cho công tác tuyên giáo của tỉnh.

Chủ động khắc phục mọi khó khăn từ những ngày đầu tỉnh mới tái lập đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc luôn thực hiện tốt vai trò công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh. Công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực: Tuyên truyền, huấn học, lịch sử Đảng và Khoa giáo đã góp phần làm chuyển biến nhận thức tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy trong việc sơ kết, tổng kết thực tiễn. Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được tổ chức nghiêm túc, ngày càng đi vào nề nếp; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền ngày càng hiệu quả, đi vào thực chất.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, thiên tai, dịch bệnh, xâm phạm chủ quyền quốc gia, căng thẳng trên Biển Đông; dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu, ban hành nhiều văn bản, tổ chức họp báo, tích cực kiểm tra nắm bắt tình hình ở cơ sở để định hướng, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân, góp phần nhanh chóng ổn định tư tưởng nhân dân.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vào sự phát triển của tỉnh và đất nước, Đảng, Nhà nước, Tỉnh đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quí. Ban đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2000, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2010 và nhiều Bằng khen của các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và của tỉnh.

Vĩnh Phúc cùng cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng và 70 năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền năng động và đổi mới, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, làm cho Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tuyết MinhXem phản hồi

 
Tin khác