Tự soi, tự sửa để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái (08/12/2019 13:05)

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã “làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng”, nếu không bị ngăn chặn, đẩy lùi, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Chính vì vậy, Nghị quyết TƯ 4 khóa XII của Đảng đã xác định đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đây chính là “bộ quy tắc” làm gương soi cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức nhìn vào những biểu hiện để thấy mình đang ở mức độ nào, từ đó xây dựng phương hướng, kế hoạch khắc phục để không vi phạm vào những dấu hiệu suy thoái trong Đảng.

Để tạo được sự đồng thuận trong quá trình lãnh, chỉ đạo, Đảng bộ xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, minh bạch trong đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã thẳng thắn phát hiện và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của mỗi cán bộ, đảng viên; loại bỏ những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Dù làm công việc gì, ở vị trí nào thì việc tự soi, tự sửa để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái là yêu cầu hết sức cần thiết và cũng là thử thách thực sự đối với bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên, đòi hỏi mỗi người phải có dũng khí để vượt qua chính mình, để bản thân tiến bộ và trưởng thành hơn./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác