UBKT Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (16/07/2019 16:05)

Sáng ngày 16/7, UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 280 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 204 tổ chức đảng và 294 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng, 145 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 70 đảng viên, 65 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề đối với 439 đảng viên và 187 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 25 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được thực hiện chủ động, đổi mới tập trung vào các lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm như: Quản lý, sử dụng  đất đai, kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, đảng viên; tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cán bộ; việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 - Điều lệ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với công tác cán bộ. Tập trung kiểm tra, giám sát lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo. Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác