UBND Thành phố Vĩnh Yên họp phiên thường kỳ tháng 2 (28/02/2020 10:48)

UBND Thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2.

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc xây dựng văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 01 của BTV Thành ủy về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Cùng với đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục chủ động, tập trung cao độ, không lơ là, chủ quan; thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công an thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã, phường rà soát, nắm bắt kịp thời người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Yên; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin, chung tay cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với  chống dịch Covid-19, thành phố cũng cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là về phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch H5N1; đẩy nhanh tiến độ bồi thương giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai; giải ngân đầu tư công theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra./.

Trung tâm VHTT-TT thành phố Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác