UBND thành phố Vĩnh Yên họp phiên thường kỳ tháng 3 (25/03/2020 16:09)

UBND thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 cho ý kiến về việc triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

UBND thành phố Vĩnh Yên đề nghị: UBND các xã, phường, các phòng chức năng của thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch; thực hiện tốt “5 không”, “3 cần” trong phòng dịch. Trong đó, cần khai báo y tế trung thực, cung cấp thông tin cho chính quyền, cơ quan chức năng về người nghi nhiễm dịch và người đi về từ vùng dịch đến cư trú tại địa phương; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công tác quản lý lưu trú đối với người nước ngoài trên địa bàn, người Việt Nam từ nước ngoài trở về địa phương; tăng cường công tác giám sát dịch tại cộng đồng...

Tiếp đó, hội nghị đã giành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến đối với kết quả thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn; Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thành phố, đáp ứng yêu cầu đổi mới giai đoạn 2016-2020; kết quả công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ cho nhân dân.

Trung tâm VHTT-TT Thành phố Vĩnh Yên

 Xem phản hồi

 
Tin khác