UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 (13/11/2018 14:51)

Sáng ngày 13/11, UBND tỉnh tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 11 cho ý kiến vào các báo cáo trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Cho ý kiến vào báo cáo về tình hình thi hành hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018; báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018, phương hướng, nhiêm vụ năm 2019, nhiều ý kiến đề nghị báo cáo cần đánh giá rõ hơn nội dung giải quyết, chất lượng giải quyết ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Phấn đấu giải quyết các tồn tại từ năm 2018 trở về trước, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo về đất đai đi đôi với hoàn thiện cơ sở dữ liệu làm căn cứ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đánh giá cao ý kiến các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện báo cáo đảm bảo rõ ràng, chính xác, khách quan. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể liên quan chủ yếu đến trách nhiệm, thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã, 2 cấp này cần quyết liệt hơn trong giải quyết. Nhấn mạnh giải quyết, khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các cấp, các ngành cần giải quyết tốt, đặc biệt là các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cho ý kiến về một số cơ chế đặc thù cho Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và các trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định việc ban hành cơ chế hỗ trợ là cần thiết để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các văn bản liên quan để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh soạn thảo các báo cáo trình HĐND tỉnh, phải hoàn thiện xong trong ngày 14/11. Nội dung dự thảo các Nghị quyết liên quan đến nguồn vốn đầu tư, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản cụ thể về nguồn đầu tư báo cáo UBND tỉnh trong ngày 14/11. Về đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương rà soát kỹ từng công trình, dự án cụ thể đảm bảo đúng quy hoạch, các công trình đề xuất phải đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Liên quan đến nội dung chất vấn tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị lãnh đạo các ngành, địa phương chuẩn bị tốt, nắm chắc nội dung ngành, địa phương mình phụ trách để trả lời cụ thể, chính xác các câu hỏi đại biểu HĐND tỉnh chất vấn. Sở Tư pháp thẩm định các văn bản liên quan, đảm bảo việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định của pháp luât. Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2017-2020. Quy định một số mức chi bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tờ trình về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng Chợ; cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Về cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác./.

Văn Hải Xem phản hồi

 
Tin khác