UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh (14/07/2020 18:12)

Chiều 14/7, Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đô thị, dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 75 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước với tổng diện tích sử dụng đất hơn 2.700 ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 850 ha. Hiện nay, một số dự án đô thị, dự án nhà ở chậm tiến độ đề ra và gặp khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng; thiếu kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đô thị, nhà ở; chủ đầu tư các dự án tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bàn giao cho UBND cấp huyện tiếp nhận quản lý. Các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng; rà soát, kiểm tra năng lực tài chính và yêu cầu chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ, cam kết mốc thời gian hoàn thành dự án.

Các ý kiến tại hội nghị cho rằng phát triển đô thị tại Vĩnh Phúc thời gian qua đã tạo nên diện mạo mới cho đô thị Vĩnh Phúc, phù hợp với quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đã được phê duyệt và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ về phát triển đô thị Vĩnh Phúc. Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ hoạt động huy động vốn, chất lượng công trình sau bàn giao, năng lực chủ đầu tư; xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư các dự án đô thị nhà ở; rà soát phân loại các dự án để có hình thức hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoặc xử lý chủ đầu tư vi phạm tiến độ cam kết, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh: trong những năm qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm phát triển hạ tầng đô thị. Quy hoạch đô thị được tiến hành bài bản; thu hút được nhiều nhà doanh nghiệp đầu tư phát triển đô thị, tạo diện mạo mới cho đô thị Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với chủ đầu tư rà soát quỹ đất thương phẩm của các dự án; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội. Các chủ đầu tư dự án đô thị đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị; quan tâm đầu tư công trình phúc lợi xã hội tại các dự án; phối hợp với các sở ngành, địa phương sớm bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị cho chính quyền địa phương quản lý; chấn chỉnh thực hiện giá dịch vụ; quan tâm đảm bảo an ninh trật tự tại các khu đô thị. Chủ đầu tư chung cư, nhà cao tầng quan tâm tới việc bảo trì công trình sau bàn giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành, thanh tra xây dựng tăng cường thanh kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động huy động vốn, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác