UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 11 (19/11/2019 15:05)

Sáng ngày 19/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11, cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo về tình hình KT-XH của tỉnh năm 2019, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và một số dự thảo báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.


Về tình hình KT-XH của tỉnh năm 2019, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh đã thông tin một số kết quả nổi bật: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,66%, vượt kế hoạch đề ra, tăng cao nhất kể từ năm 2016 trở lại đây và cao hơn bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. GRDP bình quân đầu người đạt 90,5 triệu đồng/năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2018. Tổng thu ngân sách năm 2019 của tỉnh ước đạt trên 32 nghìn tỷ đồng, tăng 16% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt trên 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18% dự toán. Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước tăng cao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư, chương trình xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh. An ninh quốc phòng được củng cố.

Cho ý kiến về tình hình KT-XH và các nội dung liên quan đến đầu tư công, các đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh đạt nhiều kết quả cao trong các lĩnh vực KT-XH, đặc biệt là những kết quả trong thu hút đầu tư, thu ngân sách; xây dựng nông thôn mới; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải quyết khiếu nại tố cáo.

Một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề về môi trường, xử lý rác thải, nước thải; mức đầu tư cho xây dựng cống rãnh thoát nước thải; Có những cơ chế tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; Đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông, có chính sách hỗ trợ hợp lý; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất hàng hóa; xây dựng đề án chuyển đổi đất lúa kém năng suất sang cây trồng khác có giá trị; đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Kết luận những nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị trong thời gian tới, các sở ngành, địa phương cần rà soát và có phương án hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu về KT-XH đã đề ra; xây dựng các chỉ tiêu năm 2020 cao hơn năm 2019 để phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu của cả nhiệm kỳ; tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác quy hoạch, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự để tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

Về đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho rằng cần tiếp tục đẩy nhanh trình tự thủ tục đầu tư công, thanh toán và giải ngân; công bố lên cơ quan thông tin đại chúng những dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và phân bổ nguồn vốn cho các dự án; quan tâm đầu tư các công trình phúc lợi xã hội như đường giao thông, thiết chế văn hóa, bệnh viện, trường học; môi trường. Sở Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể về phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, xác định mặt bằng phân bổ cho ngành, lĩnh vực, địa phương.

Buổi chiều cùng ngày, Phiên họp đã cho ý kiến vào báo cáo tình hình quản lý sử dụng biên chế công chức, viên chức của tỉnh năm 2019 và dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh giao biên chế công chức, viên chức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, chế độ đối với VĐV, HLV thể thao; hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ giai đoạn 2020 – 2025; dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; dự thảo đề án mở rộng tiêu chí tiếp nhận người người khuyết tật tâm thần nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh; dự thảo quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; dự thảo chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác