UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ (28/02/2020 17:04)

Chiều 28/2, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Nguyễn Bá Hiến, Nguyễn Văn Huyến, Hồ Quang Phúc

Tại buổi lễ, Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định số 393/2020 của UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 396/2020 của UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Văn Huyến, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 399/2020 của UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Hồ Quang Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh: việc bổ nhiệm cán bộ chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đồng thời kiện toàn đội ngũ cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Trì đề nghị các đồng chí được UBND tỉnh bổ nhiệm trên cương vị mới là trung tâm đoàn kết của cơ quan, đơn vị, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tham mưu cho UBND tỉnh những lĩnh vực được phân công về thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài. Trong đó, tập trung vào phát triển thông tin truyền thông phục vụ lãnh đạo, điều hành của tỉnh; phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án vốn vay nước ngoài để đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sự phát triển KTXH của tỉnh./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác