Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (09/07/2020 18:36)

Sáng 9/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ III đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Uỷ ban MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; tham gia phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đi vào thực chất, hiệu quả, toàn tỉnh có 8/9 huyện, thành phố triển khai xây dựng mới được trên 334 km cống rãnh thoát nước thải.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả 10 nội dung trọng tâm. Trong đó Tích cực tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”. Hội nghị đã tiến hành hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa XIV. Theo đó, 4 ông, bà gồm: Ông Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư Pháp, Chủ tịch Hội Luật gia; Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Ông Trần Văn Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện Sông Lô được bổ sung vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024./.

Thu Thủy  Xem phản hồi

 
Tin khác