Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên khi tham gia giao thông (05/04/2020 20:06)

Đảng ta đã có quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Trong đó, cán bộ, đảng viên không những phải nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ… mà còn phải nêu gương trong sinh hoạt hàng ngày. Đơn cử như việc thực hiện quy định “Đã uống rượu, bia- Không lái xe” đã được cán bộ, đảng viên, nhất là trong lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc.

Từ khi thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và Nghị định số 100, ý thức tham gia giao thông của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông do nguyên nhân từ rượu, bia giảm so với trước đây. Trong đó, việc chấp hành “ Đã uống rươu bia – Không lái xe” đã được cán bộ, đảng viên thực hiện khá nghiêm túc. Để đạt được kết quả trên, ngoài việc tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, thì nhiều cơ quan đơn vị đã hưởng ứng bằng việc triển khai đồng bộ nhằm hạn chế và chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên, nhân viên vi phạm.

Công an là lực lượng trực tiêp thực thi pháp luật, vì vậy vấn đề nêu gương trong toàn lực lượng đã được quán triệt một cách sâu sắc. Đặc biệt, công an tỉnh đã yêu cầu tất cả cán bô, chiến sỹ chấp hành việc  không uống rượu bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ giữa buổi, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia...Đồng thời giao Đội Điều lệnh của Công an tỉnh tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia của cán bộ chiến sĩ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có sự chỉ đạo quyết liệt, giải pháp trọng tâm nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan mình, thực hiện nghiêm túc việc “Đã uống rượu, bia, không lái xe”.

Cán bộ, đảng viên, công chức nghiêm túc nêu gương thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, với phương châm “Đã uống rượu, bia, không lái xe” đã thể hiện trách nhiệm của mình trước pháp luật, việc nêu gương tốt sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và từng bước hình thành thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

 

Trường Giang    Xem phản hồi

 
Tin khác