Văn hóa công sở phục vụ Nhân dân (04/06/2020 17:41)

Công sở là nơi cán bộ, công chức viên chức hàng ngày tiếp xúc và giải quyết những công việc liên quan đến người dân, do đó, việc thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở sẽ tạo mối quan hệ thân thiện giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân.

Việc thực hiện văn hóa công sở đã được các địa phương cơ quan đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức theo từng lĩnh vực, nội dung trong công việc hàng ngày khi tiếp và giải quyết công việc với người dân. Bộ phận một cửa nơi thường xuyên tiếp nhận, giải quyết các thủ tục, giấy tờ hàng ngày liên quan trực tiếp đến người dân thì việc ứng xử, hướng dẫn cách làm luôn được chú trọng. Từ tác phong làm việc chuẩn mực, hài hòa trong giao tiếp, ăn mặc, đeo thẻ tên, không gây phiền hà cho Nhân dân được mỗi cán bộ nhắc nhở, thực hiện nghiêm chỉnh.

Để giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày của người dân, Xã Cao Phong, huyện Sông Lô luôn chủ động phân công cán bộ trực bộ phận một cửa theo thời gian làm việc hành chính cũng như ngày nghỉ. Mỗi cán bộ, công chức theo chức năng, nhiệm vụ, công việc sẵn sàng giải quyết, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Bám sát công việc hàng ngày, không chỉ cán bộ trực tiếp giải quyết công việc mà người đứng đầu chính quyền địa phương cũng chủ động theo dõi, giám sát quá trình làm việc, trực tiếp giúp người dân giải quyết các văn bản, thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện tránh đi lại nhiều lần.

Từ những công việc của người dân được kịp thời giải quyết, thái độ làm việc có văn hóa cũng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng văn hóa công sở văn minh./.

Tiến Trang Xem phản hồi

 
Tin khác