Văn hóa công sở tạo sự chuyển biến trong cách làm việc (25/03/2019 08:30)

Thái độ, tác phong làm việc nhiệt tình, chuyên nghiệp, cách giao tiếp hài hòa là hình ảnh thân thiện giữa cán bộ, công chức địa phương đối với người dân khi đến làm việc. Việc xây dựng văn hóa công sở đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân hơn.

Không chỉ thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính, UBND xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường còn xây dựng nội quy làm việc của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên và công dân khi đến làm việc tại trụ sở UBND xã. Chính quyền xã thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhất là tại bộ phận tiếp công dân, bộ phận một cửa chấp hành nghiêm các quy định đã đề ra cũng như giữ đúng tác phong, lề lối trong khi làm việc, nhất là khi tiếp xúc với nhân dân, từng bước hình thành nét đẹp văn hóa công sở trong mắt người dân.

Tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh đều đã xây dựng nội quy làm việc và từng bước chú trọng nhiều đến xây dựng văn hóa công sở theo hướng ngày càng gần với nhân dân, người dân là người nhà, giúp dân là giúp mình hoàn thành công việc được giao

Anh Lê Chí Công, Cán bộ Tư Pháp – Hộ Tịch xã Tứ Yên, huyện Sông Lô cho biết: Với người cán bộ công chức tiếp dân với tinh thần luôn cầu thị, nhiệt tình tạo mọi điều kiện cho nhân dân giải quyết hợp tình, hợp lý, hợp pháp để cho người dân không phải đi lại nhiều trong giải quyết hồ sơ.

Chuyên nghiệp từ tác phong, thái độ, cử chỉ đã góp phần xây dựng và củng cố hình ảnh đẹp của mỗi người cán bộ, công chức, tạo môi trường công sở văn minh, lịch sự, củng cố niềm tin cho người dân mỗi khi đến làm việc./.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác