Văn minh đô thị từ những việc làm thiết thực (05/08/2019 11:30)

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng trong các địa phương và nhận được sự đồng thuận của người dân cùng các ban, ngành, đoàn thể. Cụ thể hóa nhiều nội dung, cách làm theo điều kiện tại nơi sinh sống các hoạt động đã có sự tham gia nhiệt tình từ nhân dân đem đến diện mạo thôn dân cư, tổ dân phố ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Với cách thức tuyên truyền, vận động mỗi địa phương xuống đến từng tổ dân phố, thôn dân cư chủ động xác định phương thức, cách làm, chỉ tiêu cụ thể tập trung vào nêu cao tinh thần xung kích mỗi cá nhân, đoàn thể vào nhiệm vụ chung. Tiêu biểu như các hoạt động dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường dân sinh, tập luyện văn hóa văn nghệ, rèn luyện thể thao, thăm hỏi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, xây dựng tuyến đường tự quản, bóc dỡ quảng cáo rao vặt trái phép. Mỗi một hoạt động, phong trào thi đua được các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép qua các hội thi, hội nghị, chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cùng 17 nội dung thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tạo động lực thi đua sôi nôi trong quần chúng nhân dân.

Từ việc vận động mọi người dọn dẹp vệ sinh, buôn bán kinh doanh đúng nơi quy định, khơi thông cống rãnh, xã hội hóa xây dựng các công trình văn hóa, hạ tầng phục vụ sinh hoạt chung cho người dân đều có hiệu quả.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đi vào cuộc sống người dân ở khu dân cư, tổ dân phố, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong từng hộ gia đình về xây dựng nếp sống văn hóa./.

Tiến Trang Xem phản hồi

 
Tin khác