Văn phòng UBND triển khai nhiệm vụ năm 2020 (14/01/2020 17:52)

Sáng 14/1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng, công tác Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; xây dựng báo cáo, chương trình, kế hoạch triển khai trình UBND tỉnh, các kỳ họp HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh.

Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh trong việc điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của tỉnh; Trước đó, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác