Vì nhân dân phục vụ. (08/02/2020 19:29)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện tốt các đức tính, phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đồng thời phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, trước nhân dân và trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc to hay việc nhỏ. Thực hiện lời dạy của người, những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền và của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã nghiêm túc, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tôn trọng, lễ phép, lắng nghe ý kiến đóng góp và không để trễ hẹn, tránh gây phiền hà hết mức cho người dân là tinh thần, trách nhiệm được mỗi cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên thực hiện hàng ngày trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Bằng cách làm này, nhiều vấn đề người dân quan tâm được giải quyết triệt để, thấu tình, hợp lý. Do đó, nhiều năm qua trên địa bàn xã Tân Phong không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, mọi công việc được giải quyết ngay tại cơ sở. Người dân khi có công việc tới phường đều cảm thấy hài lòng với tinh thần, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở đây.

Đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, trong những ngày đầu năm 2020, chị Lưu Thị Nhung bày tỏ sự hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ các cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thị trấn Thanh Lãng, luôn nỗ lực cố gắng giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân nhanh nhất, không gây phiền hà cho nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khi trở thành công việc thường xuyên của cấp ủy Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, sẽ góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nhữngbiểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã nêu. Đồng thời cũng để mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. 

Nguyễn Toàn

 Xem phản hồi

 
Tin khác