Vinh danh điển hình tiên tiến (25/03/2019 14:01)

Tối qua 24/3, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quần chúng và vinh danh điển hình tiên tiến năm 2018.

Năm 2018, Ban chấp hành Đoàn Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua quyết thắng, nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị. Trong năm, đã có 5 công trình thanh niên được xây dựng, 10 phần việc thanh niên được thực hiện; phong trào thi đua “Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng được các tổ chức đoàn thanh niên trong nhà trường tích cực tham gia. Công tác phụ nữ và công tác công đoàn tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức; nhiều hoạt động, phong trào thi đua tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Tại hội nghị đã vinh danh 20 đồng chí, là điển hình tiên tiến trong công tác phụ nữ; công tác công đoàn; công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác