Vĩnh Phúc làm theo lời Bác (19/05/2019 15:39)

Hôm nay 19/5, kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sinh thời Bác đã nhiều lần về thăm và dành cho Vĩnh Phúc tình cảm sâu sắc. Thực hiện lời căn dặn của Người, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, vững bước trên con đường đổi mới, phát triển.

Từ một tỉnh thuần nông, sau hơn 20 năm tái lập, Vĩnh Phúc đã trở thành tỉnh có nền công nghiệp phát triển, trung tâm sản xuất ô tô, xe máy của cả nước. Thu ngân sách luôn đạt cao, có đóng góp đáng kể cho ngân sách Trung ương. Các lĩnh văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh, quốc phòng được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Làm theo lời Bác, với truyền thống năng động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và nhân dân, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời là địa phương có nhiều chủ trương, chính sách đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong phát triển công nghiệp; sắp xếp tổ chức bộ máy là cơ sở để Trung ương ban hành các Nghị quyết, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực này. Quán triệt phương châm phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trug ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hiện thực hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc nước ta./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác