Vĩnh Phúc vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm (31/05/2020 18:57)

Với việc ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm, Vĩnh Phúc đã vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm giai đoạn 2015-2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 100 nghìn lao động, trong đó có 8.000 lao động xuất khẩu. Bình quân mỗi năm, tỉnh giải quyết việc làm cho 24.000 lượt người, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Nghị quyết đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 19.000 - 20.000 lao động/năm

Để nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm và cơ cấu lao động dịch chuyển đúng hướng, hiện tỉnh Vĩnh Phúc đang chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức. Thực hiện tốt các chiến lược phát triển giáo dục và phát triển dạy nghề; chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn mới phù hợp với các ngành nghề Vĩnh Phúc ưu tiên thu hút đầu tư và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, tập trung xây dựng xã hội học tập, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển giáo dục và đào tạo. Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đối với công tác tạo nguồn lao động, tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động; tăng cường tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của Nhà nước và của tỉnh trong lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo. 

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác