Vĩnh Phúc vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 (11/12/2019 10:10)

Nhờ kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tích cực xử lý nợ đọng thuế, tăng cường các giải pháp tăng thu, chống thất thu và gian lận thuế đến nay chỉ tiêu thu ngân sách của Vĩnh Phúc đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2019, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 27,8 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 24,2 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh đến hết tháng 11/2019, thu ngân sách do ngành thuế quản lý đã đạt trên 25,6 nghìn tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch đề ra.

Để có kết quả đó, ngay từ đầu năm ngành Thuế Vĩnh Phúc đã tăng cường các giải pháp tăng thu, chống thất thu và gian lận thuế; ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi chuyển giá, trốn thuế...; rà soát và đôn đốc các đối tượng thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; thường xuyên kiểm tra việc kê khai thuế năm 2019 của các doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người nộp thuế  thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý và nộp thuế.

Dự kiến kết thúc năm 2019, thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý sẽ đạt 29 nghìn tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch dự toán và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018. Việc hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, đóng góp vào sự phát triển cùa tỉnh./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác