Vĩnh Phúc xây dựng nông thôn mới thực chất và bền vững (15/05/2019 14:51)

Với việc thành phố Vĩnh Yên được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và thành phố Phúc Yên được Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương tiến hành thẩm định, xét công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới của Vĩnh Phúc trong năm 2019.


Trong 3 năm, từ 2016 -2018, toàn tỉnh huy động được trên 4.160 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản không còn nợ đọng xây dựng nông thôn mới. Để 8 xã còn lại hoàn thành được chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung cân đối nguồn vốn, gấp rút hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

Ông Đinh Gia Thành – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Năm 2019, theo kế hoạch tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành 100 % các xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các xã ký cam kết, những khó khăn vướng mắc về vốn được UBND tỉnh và HĐND tỉnh hỗ trợ gần 10 tỷ đồng.

Tỉnh đã ban hành kế hoach và triển khai thực hiện thí điểm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 và thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; thôn dân cư nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Ông Hà Văn Quyết – Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch cho biết: Chúng tôi đã tiến hành lựa chọn 2 xã Thái Hòa và Triệu Đề tập trung chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện các nội dung trong năm nay.

Với những nỗ lực không ngừng, Vĩnh Phúc quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới thật sự bền vững, góp phần thay đổi diện mạo và đưa nông thôn gần hơn với thành thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển./.

Tạ Hương Xem phản hồi

 
Tin khác