Vĩnh Yên đẩy mạnh phát triển thương mại-du lịch, dịch vụ (01/08/2020 10:27)

Xác định phát triển thương mại dịch vụ là hướng đi mũi nhọn tạo động lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoài quốc doanh tham gia đầu tư khai thác thế mạnh của địa phương.           

Công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức tham gia đầu tư, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn được Thành phố quan tâm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đầu tư phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại. Đồng thời, phát triển hạ tầng giao thông, khuyến khích thương mại, dịch vụ phát triển, ưu xã hội hóa đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng.

Hiện trên địa bàn Thành phố có nhiều điểm danh lam thắng cảnh, khu di tích, khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú nổi tiếng như: Chùa Hà Tiên, Sông Hồng thủ đô Resort, sân golf  Đầm Vạc và từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Sự phát triển của ngành dịch vụ đã đóng góp hơn 20% giá trị ngành dịch vụ toàn tỉnh. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2020 ước đạt trên 9.400 tỷ đồng, tăng bình quân 8%/năm.

Trong giai đoạn 2020-2025, Vĩnh Yên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động thương mại dịch vụ; tập trung làm tốt công tác xúc tiến thương mại và dịch vụ hỗ trợ, tạo điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức tham gia phát triển thương mại dịch vụ; tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện, bình đẳng; hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển chợ, quản lý khai thác hiệu quả các chợ đã hoàn thành./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác