Vĩnh Yên sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (09/10/2019 16:19)

Sáng ngày 9/10, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố, nâng cao sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị cũng như tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương; Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, thực sự vì nhân dân, phục vụ nhân dân; xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của dân. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành; quyết tâm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.

Thu Hà/Trung tâm VHTT-TT Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác