Xã Cao Phong xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu (28/02/2020 10:55)

Với mục tiêu xây dựng thôn dân cư trở thành nơi đáng sống, xã Cao Phong, huyện Sông Lô đã bắt tay triển khai xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu ở từng thôn. Trong đó, lấy nâng cao đời sống của người dân, bảo vệ môi trường mà mục tiêu hàng đầu của địa phương.

Thôn Phan Lãng, mặc dù địa bàn dân cư thưa thớt, các xóm nằm gọn gàng trong từng quả đồi, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, nhưng bộ mặt làng quê đã thay đổi rất nhiều từ khi xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Hiện thôn đang tiếp tục bắt tay vào xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu đưa thôn Phan Lãng trở thành làng quê sạch, đẹp, người dân trong thôn bắt đầu từ việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, lắp điện chiếu sáng cho từng ngõ, xây rãnh thoát nước thải, sửa sang vườn hộ. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thôn đã nâng lên rõ rệt.

Xã Cao Phong đặt mục tiêu trong năm 2020 sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 đến 2 thôn hoàn thành thôn dân cư kiểu mẫu. Với một địa phương có nền kinh tế thuần nông như Cao Phong thì đây là một thách thức lớn. Tuy nhiên, với những tiền đề sẵn có, chính quyền xã đặt quyết tâm cao, vận động người dân tập trung vào phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó, xây dựng rãnh thoát nước được coi là một trong những tiêu chí để hoàn thành NTM nâng cao.

Để hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu trong năm 2020, xã Cao Phong tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, huy động sự ủng hộ của nhân dân để hoàn thành các tiêu chí đặt ra, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân./.

Hà GiangXem phản hồi

 
Tin khác