Xã hội hóa xử lý rác thải nông thôn (13/08/2019 09:47)

Rác thải nông thôn hiện đang là vấn đề nóng tại nhiều địa phương, nhất là khâu xử lý rác. Để giải quyết vấn đề này, nhiều địa phương đã thực hiện xã hội hóa việc thu gom, xây dựng lò đốt để xử lý rác thải.

Xã Kim Long, huyện Tam Dương là địa phương đông dân cư cùng với nhiều cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn. Trung bình mỗi ngày, lượng rác thải sinh hoạt ở 18 thôn dân cư trên toàn địa bàn xã xả ra môi trường khoảng hơn 10 tấn. Trước đây, để giải quyết lượng rác thải lớn, xã phải thuê thu gom, vận chuyển, xử lý. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương có hạn, nên địa phương đã chủ động kêu gọi xã hội hóa trong việc xử lý rác thải tại địa phương. Xã Kim Long đã quy hoạch khu xử lý rác thải rộng gần 1.000m2, xây bờ rào, nhà xưởng. Đơn vị đứng ra nhận thu gom đầu tư lò đốt rác, nhân công, dụng cụ thu gom và thành lập HTX Dịch vụ môi trường đô thị Kim Long. Đi vào hoạt động từ tháng 4/2019, HTX Dịch vụ môi trường đô thị Kim Long đã đảm nhiệm tốt việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn .

Lò đốt rác được HTX Dịch vụ môi trường đô thị Kim Long đầu tư có công suất 15 tấn rác/ngày nên đã xử lý hết được toàn bộ số rác thu gom trên địa bàn xã ngay trong ngày, không để rác tồn đọng đến ngày hôm sau. Nhờ được thu gom, xử lý rác hàng ngày, môi trường nông thôn trên địa bàn xã Kim Long ngày một đảm bảo.

Xã hội hóa trong công tác thu gom, xử lý rác thải đang là mô hình mang lại hiệu quả cao góp phần bảo vệ môi trường. Đây là mô hình cần được nhân rộng ra các địa phương trong tỉnh, nhất là những địa phương còn xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp thô sơ./.

Hà GiangXem phản hồi

 
Tin khác