Xã Tam Phúc hoàn thành thí điểm xây dựng rãnh nước thải sinh hoạt (25/05/2019 17:58)

 Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện Vĩnh Tường về xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước thải sinh hoạt ở khu dân cư. Đến nay, xã Tam Phúc đã hoàn thành thí điểm xây dựng hệ thống rãnh nước thải sinh hoạt địa bàn.

Những rãnh nước nhỏ hẹp, không có nắp đạy, gây ô nhiễm môi trường của thôn Phúc Lập Trong trước kia đã được thay bằng hệ thống rãnh thoát nước rộng, có nắp đậy kín, đảm bảo vệ sinh môi trường, làm thay đổi diện mạo khu dân cư nơi đây. Phấn khởi là cảm nhận của người dân xã Tam Phúc khi được tỉnh hỗ trợ xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải sinh hoạt.

Xã Tam Phúc đã hoàn thành làm thí điểm 3 tuyến rãnh thoát nước tại 2 thôn với chiều dài trên 400m. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung tay góp sức của nhân dân xã Tam Phúc đã hoàn thành thí điểm xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải sinh hoạt đảm bảo khả năng tiêu thoát nước thải, nước mặt và cảnh quan môi trường.

Từ thành công trong thí điểm xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải sinh hoạt, xã Tam Phúc sẽ rút kinh nghiệm và tiến hành tuyên truyền nhân rộng ra các khu dân cư trên địa bàn, góp đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe nhân dân.

 

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác