Xây dựng Đảng bộ Khối CCQ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh (07/08/2020 18:36)

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát triển, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVII đã phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến tâm huyết vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng tình cao với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, các đại biểu cho rằng: Việc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh chuẩn bị và đưa ra thảo luận tại Đại hội về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội là một điểm mới và là cơ sở để các đại biểu nghiên cứu sâu hơn, từ đó đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần để Nghị quyết được triển khai ngay sau Đại hội.

Cho rằng dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVII được xây dựng khoa học, lựa chọn được nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Các đại biểu đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Coi đây là giải pháp quyết định để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác