Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở (25/05/2019 17:54)

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở. Thời gian qua, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoan thể, địa phương trực tiếp, thường xuyên về dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở. Qua đó đã tạo bước chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng ở cơ sở được nâng lên.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; địa phương thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn phụ trách đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, đồng thời có chỉ đạo giải quyết ngay các vấn đề bức xúc tại địa phương, phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng. Cùng với đó, chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ cũng được nâng lên, quy trình tiến hành một buổi sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và quy định của Điều lệ Đảng.

Không chỉ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân,  từ đó có chỉ đạo giải quyết kịp thời. Việc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Cũng là giải pháp cụ thể hóa Đề án số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017-2020. 

Văn Hải    Xem phản hồi

 
Tin khác