Xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển, trọng dụng nhân tài (14/08/2019 18:09)

Chiều ngày 14/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển, trọng dụng nhân tài. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.


Cho ý kiến vào Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển, trọng dụng nhân tài vì sự nghiệp phát triển tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng một số câu từ trong dự thảo Nghị quyết cần viết lại cho phù hợp; mục tiêu Đề án cần rõ ràng, cụ thể hơn; rà soát, đánh giá, cơ cấu lại để sử dụng hiệu quả đội ngũ tri thức và trọng dụng nhân tài ở các lĩnh vực. 

Về tiêu chí thu hút nhân tài bên cạnh bằng cấp cần lưu ý đến năng lực chuyên môn, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Để thu hút nhân tài phải có chính sách tiền lương, môi trường làm việc hấp dẫn nhưng không được sung đột với chính sách của Trung ương và của tỉnh, đi liền với đó phải có cơ chế sử dụng hiệu quả và ràng buộc nhân tài để họ làm việc cống hiến lâu dài tại Vĩnh Phúc. Nên tổ chức các cuộc thi để bình chọn nhân tài, có cơ chế thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về công tác tại Vĩnh Phúc. Một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cần có cơ chế đặt hàng với nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH ở từng lĩnh vực.

Nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng Nghị quyết về xây dựng đội ngũ tri thức và phát triển, trọng dụng nhân tài nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Vĩnh Phúc trong tương lai, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị việc xây dựng Nghị quyết cần phải bám sát quan điểm Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng về thu hút trọng dụng nhân tài. Làm rõ các khái niệm trong dự thảo Nghị quyết để làm căn cứ xây dựng cơ chế chính sách và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Nghiên cứu lựa chọn đào tạo xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực, nhân tài. Xây dựng cơ chế chính sách để đặt hàng với các chuyên gia, nhà khoa học gắn với đánh giá các sản phẩm trên các lĩnh vực. Cùng với đó, cần tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho đội ngũ trí thức hiện nay. Có giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả nhân tài được thu hút. Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để đảm bảo việc xây dựng Nghị quyết chất lượng và khả thi./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác