Xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân (02/12/2019 08:10)

Có thể nói, phong trào văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục, thể thao đã phát triển rộng khắp các địa bàn khu dân cư. Dù là địa bàn miền núi hay vùng bãi ven sông, không khó để thấy hình ảnh người dân tham gia các môn thể thao hàng ngày hay luyện tập văn nghệ tại nhà văn hóa mỗi khi dịp kỷ niệm của địa phương, dịp lễ, tết của đất nước. 

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với người dân. Với tầm quan trọng đó, chính quyền các địa phương đã tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất như trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa, địa điểm tập luyện và khuyến khích thành lập các mô hình, câu lạc bộ thể thao, đội văn nghệ thôn, khu dân cư. Đồng thời, tăng cường vai trò của các ban, ngành đoàn thể phối hợp lựa chọn những loại hình, bộ môn phù hợp để tập luyện.

Hàng năm chính quyền các cấp tổ chức nhiều giải thi đấu, chương trình giao lưu văn hóa giữa các thôn, khu dân cư, địa phương khác nhau nhằm tạo điều kiện giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Sự phát triển phong phú về loại hình, phong trào văn hóa cơ sở được hình thành đã trở thành món ăn tinh thần đi sâu vào đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Tiêu biểu như ở xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, từng thôn dân cư đã lựa chọn, hình thành các câu lạc bộ thể thao phù hợp với người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau như: bóng bán, cầu lông, bóng chuyên hơi, thể dục dưỡng sinh hoặc tham gia tập luyện văn nghệ vào thời gian rảnh.

Việc tổ chức các hoạt động vui chơi, thể thao đã tạo ra niềm vui, tiếng cười, tạo sự gắn kết trong nhân dân, góp phần đem đến sự thay đổi tích cực trong đời sống của người dân.

Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thì việc chú trọng đến lĩnh vực văn hóa sẽ đem đến nhiều thay đổi trong đời sống văn hóa tinh thần phục vụ người dân góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác