Xây dựng quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính (29/11/2019 15:05)

Sáng ngày 29/11, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nguyên tắc xây dựng quy trình nội bộ gồm 3 tiêu chí: áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai tại cơ quan, đơn vị; Đảo đảm khoa học, cắt bỏ khâu trung gian không cần thiết. Từng đơn vị sẽ xây dựng quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính do đơn vị làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Sau khi các đơn vị tổ chức góp ý với các cơ quan liên quan để thống nhất, hoàn chỉnh quy trình nội bộ, sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Việc xây dựng quy trình nội bộ nhằm minh bạch hóa, cụ thể hóa các bước, công việc mà các cơ quan, đơn vị hay cá nhân phải làm. Trên cơ sở quy trình nội bộ chuyển hóa thành quy trình điện tử để tin học hóa quy trình trên Phần mềm Một cửa điện tử, giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện công việc khoa học, tránh được tình trạng tùy tiện, giải quyết chậm hoặc bị chồng chéo./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác