Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (08/04/2020 17:54)

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, huyện Yên Lạc đã huy động tổng lực từ cấp huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kết hợp với tổ chức kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngay sau khi có Công điện số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, Công an Thị trấn Yên Lạc liên tục tuyên truyền lưu động tại tất cả các địa điểm công cộng, các tuyến đường trên địa bàn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Sau 3 ngày vừa tuyên truyền, vận động, từ ngày 4 đến ngày 7/4, các tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản, xử phạt trên 40 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường.

Hiện nay, 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc đều được sắp xếp, bố trí công an chính quy về đảm nhận chức danh Công an xã, do đó, cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng công an đã chủ động, tích cực bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, thường xuyên nhắc nhở, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch.

Tính từ ngày 4-7/4, các tổ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Yên Lạc đã xử lý gần 100 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng với số tiền phạt trên 11 triệu đồng. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức phòng dịch Covid-19 của nhân dân trong giai đoạn cấp bách này.

Phòng, chống dịch bệnh hiện nay không còn là ý thích chủ quan của cá nhân, mà là ý thức, trách nhiệm của một công dân với Tổ quốc. Do vậy, mỗi người dân hãy chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch, mọi trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác