Yên Lạc phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp (06/07/2020 18:40)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong 5 năm qua, Huyện Yên Lạc đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, từng bước đưa các làng nghề ra khỏi khu dân cư, giúp người dân có điều kiện mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho và thu nhập.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương Huyện Yên Lạc, đến nay, Dự án Cụm Công nghiệp Minh Phương đã có 70% mặt bằng sạch để triển khai dự án. Sau khi hoàn thành đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp Minh Phương sẽ giải quyết khó khăn về mặt bằng sản xuất cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn, hạn chế ô nhiễm môi trường từ sản xuất của các làng nghề trong các khu dân cư.

Với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp, đến nay, trên địa bàn Huyện Yên Lạc đã hình thành được 9 cụm công nghiệp, trong đó có 4 cụm đi vào hoạt động gồm: Cụm công nghiệp Yên Lạc, Cụm công nghiệp Tề Lỗ, Cụm công nghiệp Đồng Văn và Cụm công nghiệp Yên Đồng. Các cụm công nghiệp đi vào hoạt động không chỉ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có điều kiện mở rộng quy mô phát triển mà còn góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thời gian tới, cùng với quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động, Huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm còn lại để từng bước đưa các làng nghề, cơ sở sản xuất ra xa khu dân cư./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác