Hoạt động kiểm tra, đánh giá chứng nhận VietGAP (05/11/2019 14:10)

Nhằm tích lũy ngày công đánh giá cho chuyên gia kỹ thuật của tổ chức chứng nhận, trong năm 2019 Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận đất và vật tư nông nghiệp đã phối hợp với Viện Kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa (VPQI) thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11892-1:2017 về thực hành nông nghiệp tốt (hay còn gọi là VietGAP) trong trồng trọt trên địa bàn tỉnh. 

Sản xuất theo quy trình VietGAP là các quy trình về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản ở Việt Nam. Quy trình này bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Sản xuất VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt là kiểm soát tất cả các mối nguy, quản lý xuyên suốt quá trình sản xuất từ khi bắt đầu như làm đất, chọn giống, phân bón… đến khi tạo ra sản phẩm  bao gồm thu hoạch, sơ chế, đóng gói… để tạo ra được sản phẩm chất lượng, an toàn. Áp dụng VietGAP làm thay đổi tập quán sản xuất hiện nay, thói quen, hành vi sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng cho cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. Qua đây góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội.

Tại những mô hình tham gia thực hành sản xuất theo hướng Vietgap, Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận đất và vật tư nông nghiệp đã phối hợp với Viện Kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa (VPQI) tổchức kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận VietGAP cho các mô hình đủ điều kiện. Những mô hình chưa đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn các quy trình sản xuất để tiếp tục thẩm định và đánh giá, cấp giấy chứng nhận cho những lần tiếp theo. Qua đây giúp người nông dân tiếp cận với quy trình sản xuất ra các sản phẩm VietGap để cung ứng cho thị trường.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp đã thực hiện hợp đồng với các đơn vị và các hộ dân đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho 7 mô hình với các đối tượng cây trồng: Măng tây xanh, nấm rơm, dưa chuột và rau các loại. Qua đánh giá đã giúp các chủ mô hình nhận thức đẩy đủ quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt để cung ứng cho thị trường sản phẩm an toàn. Qua đây góp phần gia tăng lợi nhuận và đảm bảo phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững./.

 Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác