Tăng cường quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp (18/03/2019 09:00)

Để chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2019 đạt hiệu quả cao, hiện nay ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh đang phối hợp với các địa phương, đơn vị tiến hành rà soát kiểm tra tất cả các vườn ươm, cây giống trên địa bàn nhằm bán ra thị trường những cây giống đảm bảo chất lượng.

Toàn tỉnh có khoảng 60 vườn ươm cây giống lâm nghiệp, trong đó có 05 đơn vị sản xuất kinh doanh có quy mô lớn còn lại là các vườn ươm nhỏ lẻ của các hộ gia đình. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh sản xuất được 4 triệu cây giống các loại như: Keo, bạch đàn, sưa, thông, lim... Hàng năm diện tích trồng rừng cây giống gieo từ hạt chiếm khoảng 10%, từ mô khoảng 70%, từ hom khoảng 20%. Với số lượng vườn ươm và quy mô sản xuất này, tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động được nguồn giống cung cấp cho các hộ nông dân trồng mới và trồng bổ xung thay thế rừng hàng năm.

Để tăng cường quản lý chất lượng cây giống của các vườn ươm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tiến hành kiểm tra từ lúc gieo ươm, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ chất lượng các loại hạt giống, đối với các hộ gieo ươm. Đồng thời Chi cục cũng thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn kiểm tra, giám sát kịp thời, hướng dẫn các chủ vườn ươm xuống giống đúng thời vụ và kiểm tra từ khâu đóng bầu, gieo hạt đến quá trình chăm sóc, yêu cầu các vườn ươm cam kết cây giống phải đạt tiêu chuẩn về chiều cao cũng như đường kính mới được phép xuất vườn đem lên rừng trồng.

Bên cạnh những thuận lợi, hiện nay việc quản lý chất lượng cây giống đang còn gặp rất nhiều khó khăn do đa phần các vườn ươm trên địa bàn tỉnh đều có quy mô nhỏ, phân tán, trình độ còn hạn chế, sản xuất vẫn còn mang tính thủ công; Lực lượng cán bộ kiểm lâm trên địa bàn tỉnh còn mỏng dẫn đến công tác tuyên truyền, chỉ đạo còn hạn chế.  Vì vậy trong thời gian tới ngành Kiểm lâm tỉnh tiếp tục tổ chức quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các nguồn giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Pháp lệnh giống cây trồng và Quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp để góp phần tích cực vào công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn./.

Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác