Triển khai Chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa năm 2019-2020 (24/09/2019 09:50)

Nhằm giúp các xã miền núi khó khăn có thêm điều kiện để sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai hiệu quả chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa cho các xã miền núi trong tỉnh.

Chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa phục vụ các xã miền núi là một chủ trương phù hợp của tỉnh nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu giống lúa chất lượng đưa vào sản xuất. Nếu năm 2015 giống lúa Khang dân 18 đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu giống lúa của tỉnh (chiếm trên 82%) thì những năm gần đây đã được thay thế bằng các giống lúa mới chất lượng như: Thiên ưu 8, BC15, TBR225 chiếm tới 85%  cơ cấu giống lúa của tỉnh. Các giống lúa này đã khẳng định năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện canh tác, khí hậu, thổ nhưỡng của các xã miền núi, phù hợp với thị yếu của người tiêu dùng. Đây cũng chính là các giống lúa được tỉnh trợ cước, trợ giá tạo điều kiện thuận lợi để bà con các xã miền núi đưa vào canh tác.

Để công tác triển khai chương trình trợ cước, trợ trợ giá giống lúa phục vụ các xã miền núi được triển khai hiệu quả, Mới đây Trung tâm Giống cây trồng Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình trợ giống trợ cước cho các xã miền núi vụ Đông Xuân 2019- 2020. Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn để rút kinh nghiệm thực hiện cho năm tới. Theo đó chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa phục vụ cho 39 xã miền núi được triển khai từ năm 2015 đến nay đã được người dân hưởng ứng đón nhận, đã từng bước nâng cao giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân các xã miền núi. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất trong triển khai thực hiện chương trình này vẫn là ruộng đồng sản xuất còn manh mún, phân tán; Cơ cấu giống lúa hỗ trợ chưa phong phú, đa dạng, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhiều hộ nông dân các địa phương,…

Dự kiến trong vụ Đông Xuân 2019-2020, Trung tâm giống cây trồng tỉnh tiếp tục triển khai hỗ trợ trên tổng diện tích 9.616 ha, với gần 350 tấn lúa giống. Trong đó lúa Thiên ưu 8 là 100 tấn, lúa TBR225 là 140 tấn và lúa HT1, Q5, Nếp Iri 352 là trên105 tấn.

Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác