Trung tâm phát triển lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc tập trung chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng trồng mới (01/08/2019 14:40)

Là một trong những hộ tham gia liên kết trồng và bảo vệ rừng với Trung tâm phát triển lâm - nông nghiệp từ những năm 2006. Đến nay, gia đình ông Triệu Quốc Việt, thôn Trung Lanh, xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) đang nhận trồng và bảo vệ 07 ha rừng sản xuất. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp với Trung tâm trong việc triển khai trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng vì vậy diện tích rừng nhà ông Việt luôn xanh tốt và cho hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển lâm - nông nghiệp đang quản lý gần 500ha rừng sản xuất và 360 ha rừng phòng hộ nằm trên địa bàn 2 huyện Tam Đảo và Bình Xuyên. Xác định công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, đảm bảo hệ sinh thái gắn với phát triển kinh tế- xã hội nên đơn vị luôn chú trọng hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch 2019, Trung tâm tiến hành trồng mới 20 ha rừng sản xuất và chăm sóc 03 ha rừng thực hiện mô hình năm 2018. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiến hành trồng mới được gần 10ha rừng sản xuất, đạt 50% kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, đúng diện tích thực có và nâng cao chất lượng rừng, ngay sau khi trồng mới, Trung tâm tích cực hướng dẫn các chủ rừng, hộ được giao khoán các biện pháp chăm sóc rừng. Nhờ vậy toàn bộ diện tích rừng trồng mới đều sinh trưởng và phát triển đồng đều. Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác bảo vệ rừng hàng năm. Đầu năm 2019, Trung tâm Phát triển lâm - nông nghiệp chủ động ký lại hợp đồng với các hộ được khoán; tích cực phối hợp với các phòng, ban chức năng của địa phương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Từ nay đến cuối năm 2019, Trung tâm Phát triển lâm - nông nghiệp phấn đấu trồng bổ sung10ha rừng sản xuất theo kế hoạch, và chăm sóc 03 ha rừng thực hiện mô hình của năm 2018. Đồng thời hường dẫn các chủ rừng thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng.

Có thể nói, cùng với việc chủ động trong kế hoạch, đến thời điểm hiện tại, diện tích rừng sản xuất đang được Trung tâm tích cực triển khai trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, để đảm bảo diện tích rừng trồng mới và diện tích các loại rừng được trồng trước đó phát triển tốt, công tác chăm sóc, phòng cháy chữa cháy, phòng chống phá rừng, công tác vận động, tuyên truyền bà con tiếp tục bảo quản các diện tích nhận giữ cần được phối hợp đồng bộ và thường xuyên. Có như vậy, công tác trồng và chăm sóc rừng mới đạt hiệu quả cao./.

Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác